Strategie

Bij BzB Europe draait alles om het ontwikkelen en verbeteren van uw bedrijf. Met een sterke focus op innovatieve producten en diensten, helpt BzB ondernemers bij het (her) definiëren van strategie en plannen, maar ook met de uitvoering ervan! En dan voornamelijk op het gebied van export, digitalisering, sales & marketing. Veel onze activiteiten worden geheel of gedeeltelijk vergoed aan MKB-bedrijven door Subsidie Vouchers van het RVO.

‘Nieuwe markten aanboren? Groeien als ondernemer? Meer omzet, meer solide en breder fundament van uw bedrijf, het spreiden van risico’s en een betere concurrentiepositie’.

Internationaliseringsplan

Bent u een MKB-bedrijf en nog aan het begin van internationalisering? Wij helpen u op weg met een goed internationaliserings/ exportplan.

  • Wat is de achtergrond van uw bedrijf zich en hoe past internationaliseren daarbij?

  • Wat is uw sterkste product of dienst, welke doelgroep heeft u en waarin bent u internationaal onderscheidend?

  • Welke landen lijken het meest haalbaar om uw product of dienst naar te exporteren? Gaat u daar zelf heen of zoekt u partners?

  • Welke stappen moet u zetten om uw internationale ambities waar te maken en wat kost dat in tijd en geld?

Beperken gevolgen corona crisis

Heeft u een mkb-bedrijf en zijn uw bestaande internationale activiteiten geraakt door de corona crisis? U staat er niet alleen voor. Samen met u maken we een stappenplan om de gevolgen voor uw bedrijf te beperken.

  • Onderzoeken nieuwe internationale verdienmodellen (bijv. digitalisering).

  • Optimalisatie van internationale productie, leveranciers ketens en/ of logistieke processen.

  • Zoeken naar nieuwe sales- of marketing kanalen.

  • Opzetten organisatie rondom financiën/ betalingen en procesbeheer op afstand.

  • Matchmaking met geschikte lokale agenten/ partners via ons uitgebreide internationale netwerk.