Financiering

Is uw organisatie klaar voor de volgende stap?

Welke obstakels stagneren de groei en ontwikkeling van uw bedrijf? U bent op zoek naar hulp van buitenaf om nu echt substantiële stappen te zetten en uw organisatie in te richten op (internationale) groei. Het enige wat ontbreekt is voldoende financiële slagkracht om die grote stap voorwaarts daadwerkelijk te zetten. Kortom, uw organisatie is toe aan groeikapitaal. Wij realiseren groeidoelstellingen van ambitieuze ondernemingen door kapitaal, expertise en management-capaciteit bijeen te brengen.

Subsidies

Subsidies en andere financieringsvormen zien wij als een middel om organisaties te helpen bij het realiseren van hun ambities. We verbinden kansrijke projecten aan subsidieregelingen op zowel regionaal, landelijk als Europees niveau. Op deze manier helpen wij niet alleen uw onderneming verder, maar dragen we ook een steentje bij aan een sterk innovatieklimaat.

Hiernaast vindt u een selectie van subsidieregelingen waarbij wij ondersteuning kunnen bieden.

 • MIT Subsidie

 • Eurostart

 • DHI

 • Horizon 2020

 • SBIR Subsidie

 • WBSO Subsidie

Funding

Bedrijven ondersteunen bij het aantrekken van financiering voor innovatie, groeikapitaal. Het gaat hierbij om private financiering, om geld dat wordt opgehaald bij banken, informals en professionele investeringsfondsen (Venture Capital of Private Equity). Ons motto is kickstart your business, daardoor gaan we sneller en tonen we meer overtuiging op de lange termijn. We brengen veel meer dan alleen kapitaal. Kennis, vaardigheden, knowhow, netwerken en een oneindige honger naar succes.

Investerings criteria

Ons belangrijkste beoordelingscriterium zijn de oprichters zelf die het bedrijf, en dus het verschil maken. Oprichters waarvoor het volgende geldt:

 • Bewezen trackrecord binnen de sector en bereid om zich voor lange termijn contractueel aan het bedrijf te verbinden.
 • Sterke technische of engineering achtergrond en kennis.
 • Uitvoerige marktkennis en netwerk binnen de desbetreffende sector.

Aanvullend hanteren we de volgende criteria:

 • Het product, proces of service is schaalbaar.
 • Er is internationale ambitie en focus op (middel)lange termijn groei.

Investerings Match